Vandringshavn

Vandringshavn Egersund
Vandringshavn Eigerøy

Vandringshavn

VANDRINGSHAVN - last ned beskrivelse og kart her!

Flott område for tur, aktiviteter og grilling. Ta gjerne med mat og ha en hyggelig kveld sammen!
For vanlig turbruk av uteområdet kreves ingen reservasjoner. Større grupper og arrangement skal registreres. Den store sjøbua leies ut – leietaker har eksklusiv bruksrett til sjøbua, men ikke uteområdet. Bestill sjøbua her.

Målgrupper: Institusjoner, frivillig lag, foreninger, bedrifter og så videre.

Bruk: Leies ikke ut til private og arrangement som kan oppleves generende for andre brukere. Ikke godkjent for overnatting.

Reservasjon: For vanlig turbruk av uteområdet kreves ingen reservasjoner. Større grupper og arrangement skal registreres. Den store sjøbua leies ut – leietaker har da eksklusiv bruksrett til sjøbua, men ikke uteområdet.

Priser: Dag og kveld er prisen for å leie sjøbua 900,- for grupper. Prisen gjelder ikke lag og foreninger.

Rabatt: Kommunale enheter, skoler, barnehager og frivillige lag og foreninger fra Eigersund kommune har 30 % rabatt mandag til torsdag. Sjøbu ved Eigerøy fyr og i Vandringshavn kan lånes gratis av institusjoner, frivillige lag og foreninger hvor barn i Eigersund deltar.

Kontakt: Bestilling gjøres til kulturkontoret på telefon 51 46 82 24. Tekniske spørsmål rettes til teknisk avdeling på mobil 957 57 317.

Områdebeskrivelse: Friluftslivsområdet er et gammelt kombinasjonsbruk hvor jordbruk og fiske var hovednæringene. Området består av en innmark med gressenger, rydningsrøyser og skogteiger – og en utmark med lyng- og gressheier. Det er merkede stier i området.

Aktivitetsmuligheter: Forslag til aktiviteter er turer i utmarka, kystfiske, fange strandkrabber ved brygga og så videre. Omtale om den spesielle geologien finner du på nettsidene til Magma Geopark. Kontakt gjerne Dalane friluftsråd for tips, informasjon og lån av utstyr.

Fasilitetene: Stor sjøbu: er innredet med langbord i første og andre etasje. Det er innlagt strøm og vannpost på utsiden av huset.
Uteområdet: liten brygge, halvtak med sittegrupper. Toalett i nabobua. Det er fast grill i området – ta med grillkull.

Universell tilrettelegging: Ingen. Det er en enkel sti mellom parkeringsplassen og Vandringshavn.

Merknader: Vandringshavn ligger ca 5 minutters gange fra parkeringsplassen. Buene på østsiden er private. En skal ikke oppholde seg un����dvendig i dette området. Det går villsauer i utmarka så det er innført helårsbåndtvang i området.

Med sykkel: Dersom du kommer på sykkel og har med mye utstyr, kan dette oppbevares i egne bokser ved parkeringsplassen. Boksene kan låses med en løs sykkellås.