Kurs i Mindfulness

En aksepterende oppmerksomhet på det som skjer i øyeblikket

Kurs i Mindfulness

Mindfulness, eller oppmerksomt nærvær, er en holdning kjennetegnet av en aksepterende oppmerksomhet på det som skjer i øyeblikket.

Det har etter hvert blitt et stort omfang av undersøkelser som viser positive effekter av mindfulness-baserte tilnærminger. Basert på gode resultater har mindfulness fått økende interesse innenfor flere fagfelt. Systematisk trening i oppmerksomt nærvær kan føre til redusert stress og økt livskvalitet.

De senere år er det utviklet metoder innen både helsevesen, lederutvikling, sykefraværsarbeid, skole, forsvaret, idrett og ellers i befolkningen.

Ved praktisering og integrering av mindfulness utvikles evnen til å håndtere stress, distraksjoner, endring og utfordrende relasjoner. AKS har ansatte som er sertifiserte instruktører i Mindfulness – based Coping (MbC), og tilbyr skreddersydde opplegg til bedrifter og privatpersoner.
 
Kurskonseptet heter «Et arbeidsliv i balanse – mindfulness, stressmestring og relasjonshåndtering». Gjennom et spennende samarbeid med Grand Hotell gleder vi oss til å vise dere hvordan man gjennom enkle ferdigheter kan øke graden av tilstedeværelse, og hvordan man kan nyttiggjøre seg verdien det gir.
 
Vi skreddersyr gjerne et tilbud tilpasset deres behov og ønske, men presenterer her to alternativ for hvordan dere kan få mer kjennskap til «Et arbeidsliv i balanse – mindfulness, stressmestring og relasjonshåndtering».

Det vises for øvrig til vår brosjyre i sin helhet, hvor også vår kontaktinformasjon er oppgitt. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale for mer informasjon om temaene og kurset.

Alternativ 1: 
Finn pauseknappen med mindfulness
 
I tillegg til en kort innføring i temaene mindfulness, stressmestring og relasjonshåndtering, vil tilbudet i stor grad bestå av praktiske øvelser.

Systematisk trening i mindfulness kan blant annet føre til redusert stress og økt livskvalitet. Alternativ 1 kan være nyttig for dere som har liten erfaring med mindfulness og som er nysgjerrig på hva dette er.

Det kan også hjelpe dere til å finne «pauseknappen» og bli oppmerksom i nuet i en ellers travel timeplan. Om dere vil erfare hva mindfulnessøvelser gjør med dere, og i tillegg har et stramt program – kan dette være rett alternativ.

Alternativ 2. 
Kurs i mindfulness
 
Kurset vil bestå av praktiske øvelser, samt teoretiske innfallsvinkler til temaene mindfulness, stressmestring og relasjonshåndtering. Dere lærer grunnleggende ferdigheter hvor fokus er å bli mer oppmerksomt tilstede i egne liv. Videre fokuseres det på hvordan man håndterer stress som oppleves som fysiske - eller psykiske påkjenninger, og det gis opplæring i teknikker som kan redusere stressnivået hos den enkelte. I relasjonshåndtering vil vi gå nærmere inn på hvordan vi kan oppnå effektiv samhandling i mellommenneskelige relasjoner, blant annet ved hjelp av kommunikasjon, oppmerksomhet og ivaretakelse av selvrespekt. Alternativ 2 passer for dere som ønsker en mer omfattende innføring i temaene mindfulness, stressmestring og relasjonshåndtering. I tillegg vil dere i kurset bli presentert for, og veiledet gjennom ulike praktiske øvelser knyttet til temaene.

Priser:
Pris kr. 1725,- /time. Vi anbefaler grupper på +/- 15 personer, men kan tilpasse opplegg etter deres ønske og behov.
 
Det er en rekke fordeler med å praktisere mindfulness. AKS, i samarbeid med Grand Hotell, ønsker å gi dere verktøyene som kan gi et arbeidsliv i balanse.